ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ จัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนแก่โรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐม

วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐมกว่า 80 คนได้เดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ท่านจางปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯแสดงการต้อนรับและได้กล่าวแนะนำศูนย์

นักเรียนได้ร่วมกันถ่ายภาพ ณ สระน้ำของศูนย์วัฒนธรรมจีน

ช่างภาพรุ่นจิ๋ว

ชมนิทรรศการ

ชมนิทรรศการ

คุณครูกู่เจิงสอนวิธีการใช้นิ้วบรรเลงกู่เจิงกับนักเรียน

ฝึกดีดกู่เจิง

วิชาภาพวาดพู่กันจีน

ผลงานนักเรียน–ดอกเหมย

ฝึกวาดภาพดอกบัว

วิชาระบำจีน

วิชาระบำจีน

วิชาระบำจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย