ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “เข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน”

เนื่องด้วยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท Global Education Thailand จำกัด เป็นผู้จัดงาน “เข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม

ในพิธีเปิดงาน บรรดาครูและนักเรียน 60 คนจากโรงเรียนราชินีบนมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับองค์การนี้โดยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เยี่ยมชม “งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเยาวชนไทย-จีน” อีกทั้งยังเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาจีน การบรรเลงกู่เจิง การห่อและชิมเกี๊ยว และการรับชมภาพยนตร์ “Lost in Thailand แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์”

หลังจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สร้างเสร็จและเปิดตัวในปีพ.ศ.2555 เป็นต้นมา ได้ต้อนรับนักเรียนไทยเป็นจำนวนมากในการเยี่ยมชมและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน จนได้กลายมาเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนของชาวไทย หลักสูตรที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ดนตรี ระบำจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพจากพู่กันจีน การทำอาหารจีน กังฟู ไทเก๊ก การชมภาพยนตร์ ตลอดจนการเยี่ยมชมนิทรรศการ การชมการแสดง เป็นต้น

ช่วงกุมภาพันธ์ในปีนี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และบริษัท Global Education Thailand จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน โดยหวังว่าจะได้ดำเนินความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมการเรียนการสอน หนึ่งในโครงการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการฝึกอบรมการเรียนการสอนที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันดำเนินการ คือ กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือในอนาคต ตามที่ทั้งสองฝ่ายวางแผนไว้ โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากหลายพันโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นฐานที่มั่นในการอบรมการพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมจีนในระยะยาว

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย