ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับพระภิกษุสงฆ์

วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนได้เปิดโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพระพรหมดิลกพระราชาคณะเจ้าคณะรองท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่านฉิน ยู่เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและพระสงฆ์ระดับอาวุโสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

ท่านฉิน ยู่เซินเป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนอื่นท่านได้แสดงความยินดีกับคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ท่านกล่าวว่า ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นคือตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำวัดในกรุงเทพฯกว่า500 แห่ง ในฐานะที่เป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตมา40 ปี นี่เป็นครั้งแรกที่เปิดโครงการเรียนภาษาจีนสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ เพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาไทย-จีนและพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ

พระพรหมดิลกกล่าวว่า ปัจจุบันนี้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในวงการพุทธศาสนาระหว่างไทย จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ภาษาจีนยังเป็นประโยชน์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นตามโครงการเรียนภาษาจีนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จะจัดให้พระสงฆ์ เจ้าอาวาสได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนพระพรหมดิลกยังได้กล่าวขอบคุณต่อศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและยังวางแผนในระยะยาวเพื่อให้โครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้พระสงฆ์ของวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯได้เข้าร่วมโครงการ

ท่านพินิจ จารุสมบัติ ได้แสดงความชื่นชมต่อคณะพระสงฆ์ในกรุงเทพฯและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและเห็นว่าการจัดโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นประโยชน์สำหรับการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ประชาชนชาวจีนได้รู้จัก

โครงการครั้งนี้มีพระสงฆ์ทั้งหมด 24 รูปจากวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมอบรมภาษาจีน ในระยะเวลา3 เดือน เพื่อเรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาจีนในระดับต้นและ ปูพื้นฐานเพื่อศึกษาเรียนรู้ในระดับต่อไป

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย