ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ เปิดคอร์สเรียนวิชากู่เจิง

วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน เสียงกู่เจิงอันไพเราะดังขึ้นในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน โดยมีอาจารย์หลี่หยางนักดนตรีกู่เจิงที่มีชื่อเสียงได้บรรเลงเพลงจีน “ฉุนเจียงฮวาเยว่เย่” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคอร์สกู่เจิงที่เปิดสอนในศูนยืวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

ห้องเรียนกู่เจิงของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

ตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเปิดอย่างเป็นทางการเป็นต้นมา มีการจัดคอร์สเรียนภาษาจีน การจัดคอร์สเรียนกู่เจิงเป็นวิชาที่สองที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้เปิดสอนให้กับผู้คนทั่วไป ผู้เรียนมีทั้งนักธุรกิจ นักเรียน และแม่บ้าน ทั้งหมด 10 คน ผู้เรียนที่อายุน้อยที่สุดคือ 12 ปี ผู้เรียนที่อายุมากที่สุดคือ 53 ปี

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย