จีนระบุหากไม่รักชาติจะรักฮ่องกงได้อย่างไร

บ่ายวันที่ 7 มีนาคม 64 การประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนชุดที่ 13 จัดงานแถลงข่าว นายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามเกี่ยวกับ “นโยบายทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน” กับผู้สื่อข่าว โดยนายหวาง อี้กล่าวเน้นว่า การแก้ไขปรับปรุงระบบเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้รักชาติบริหารฮ่องกงนั้น เป็นความต้องการที่แท้จริงของการผลักดันภารกิจ “หนึ่งประเทศสองระบบ” รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของฮ่องกงในระยะยาว เป็นอำนาจและภาระหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญมอบให้กับสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เที่ยงธรรมและสมเหตุสมผล

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย