เทศกาลโลกโคมไฟหลากสีของประเทศจีนสร้างขึ้นในเมืองจื้อก้ง

🌍เทศกาลโลกโคมไฟหลากสีของประเทศจีนสร้างขึ้นในเมืองจื้อก้ง มณฑลเสฉวน เป็นจุดชมวิวระดับ 5 A ของประเทศจีนที่มีอุตสาหกรรมโคมไฟหลากสีแห่งแรกในจีน ในเขตจื้อก้งการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การผลิตโคมไฟ นิทรรศการของเทศกาลโคมไฟเป็นอุตสาหกรรม ไฮไลท์ของท้องถิ่น. 🏮เทศกาลโคมไฟจื้อก้งรวมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม การพักผ่อนเพลิดเพลินไปกับความสนุกครบครัน ได้กลายเป็นโครงการขนาดใหญ่ของการท่องเที่ยว นานาชาติ ยังเป็นเขตชุมชนระบบนิเวศและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเมืองจื้อก้งเลยกลายเป็นการท่องเที่ยวที่เด่นความเป็นจีน✈️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย