หลักสูตรการวาดภาพจากพู่กันจีน

ศิลปะภาพวาดพู่กันจีน มีต้นเกิดมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นศิลปะการวาดภาพแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ของจีน โดยจะใช้พู่กัน กระดาษเซวียนจื่อ น้ำหมึกและสีเป็นอุปกรณ์หลักในการวาดภาพ ภาพวาดจีนที่ใช้พู่กันจีนมีเอกลักษณ์หลายอย่าง ทั้งการลงน้ำหนักของหมึก ความจาง-เข้มข้นของหมึก แรงตวัด แรงกดที่เขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ของศิลปินหรือผู้วาด

📌สำหรับหลักสูตร “การวาดภาพจากพู่กันจีน | 国画课程” ของเรา ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2014 แล้วนะคะ มีนักเรียนทั้งไทยและจีนสนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนนอกจากได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจากพู่กันจีนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความละเอียดประณีตที่ดีอย่างหนึ่งอีกด้วย

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนสอนวาดภาพ

📝รายละเอียดคอร์ส

อาจารย์ผู้สอน

เหล่าซือ เจิ้ง เหยี่ยนเหยี่ยน

นักจิตรกรและอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการสอนต่างๆ ที่มีประสบการณ์สอนและการสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพจากพู่กันจีนมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลงานจิตรกรรรมวาดภาพทุกแขนง เคยได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการแข่งขันทั้งในประเทศจีนและระดับนานาชาติ อาจารย์เป็นผู้ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีเยี่ยมทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจทั้งทฤษฎีและเทคนิคด้านการวาดภาพจากพู่กันจีนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้

☎สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:02-246-1666

📩หรืออีเมล:cccinbkk2@gmail.com

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย