จีนเปิดตัว ‘โครงการรณรงค์ใช้ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้อง’ ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์

จีนเปิดตัว ‘โครงการรณรงค์ใช้ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้อง’ ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์

จีนเปิดตัว ‘โครงการรณรงค์ใช้ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้อง’ ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์

  1. สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงาน สำนักบริหารสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีน สำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน เปิดตัวโครงการรณรงค์ใช้ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และโลกออนไลน์
  2. การรณรงค์คือ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขการใช้ตัวอักษรจีนอย่างไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ออนไลน์ โฆษณา วิทยุ รายการโทรทัศน์ และโปรแกรมเสียงและวิดีโอออนไลน์
  3. การออกแบบตัวอักษรจีนจะต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อกำจัดการออกแบบที่ผิดแปลกจากหลักการเขียนที่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นไปตามรสนิยมทางวัฒนธรรม
  4. โครงการรณรงค์ใช้ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องในสื่อต่างๆมีขึ้นเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ฟ้อนต์จีนบนคอมพิวเตอร์มีมากขึ้น รูปแบบอักษรมีความหลากหลาย มีข้อดีตรงที่ตอบสนองความต้องการใช้งาน
  5. แต่ก็มีข้อเสียที่เกิดการผิดเพี้ยน น่าเกลียด พิลึก ทำให้ฟ้อนต์จีนดูหยาบ เลอะเทอะ เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานการเขียน ไม่สอดคล้องกับนัยยะทางวัฒนธรรม ไม่เป็นไปตามรสนิยมทางสุนทรียศาสตร์ของจีน ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
  6. เพจ ‘Jeenthainews – จีนไทยนิวส์’ ให้ความเห็นไว้ว่า ชาวจีนส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ควรจัดระเบียบการใช้ภาษาและอักษร เนื่องจากมีการใช้แบบผิดๆกันมาก โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
  7. บางคนเอาอักษรคันจิของญี่ปุ่นมาใช้ร่วม ทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไป การใช้คำพ้องเสียงต่างๆที่ยืมอักษรต่างประเทศมาใช้สื่อ สร้างความหมายที่สับสน
  8. อักษรจีนมีเสน่ห์ในตัวเอง ธรรมชาติของทุกภาษาคือ ไม่ตาย ดิ้นได้เสมอ สิ่งสำคัญคือ ควรเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ จุดประสงค์ของการสื่อสาร และรูปแบบของงานเขียนนั้นๆ

ภาพและข้อมูล จาก…

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย