หลักสูตรการทำอาหารจีน

วิชาระดับขั้นพื้นฐาน

เวลา :10:00-12:00และ14:00-16:00ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องการเรียนทั้งหมด ๒๐ ชั่วโมง ครั้งละ๒ ชั่วโมง

ค่าเรียน :1500บาท/เทอม ถ้าหาดจ่ายค่าเรียนทั้งหมด ๒๐ ชั่วโมงในครั้งเดียว  ลด20% โทร. 02-2461666 อีเมล:cccbkk@culturalink.gov.cn

สถานที่ :18ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ(ด้านเหนือเชื่อมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย