ศูนย์วัฒนธรรมจีน การเปิดการอบรมคอร์สระบำจีน

คอร์สระบำจีนระดับต้น เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน คอร์สนี้จะสอนทั้งหมด 12ครั้ง ครั้งละ 1ชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานในการเต้นระบำคอร์สนี้จะสอนระบำพื้นเมืองเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะการเต้นระบำของจีน และเป็นการออกกำลังกาย การสร้างสุขภาพจิตที่ดีและแสดงทักษะความสามารถส่วนตัว

ระยะเวลาทดลองเรียนฟรี : เดือนกันยายน ปี 2557

เวลาเรียน : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30-15.30น.

สถานที่เรียน : ศูนย์วัฒนธรรมจีน

สอบถามและสมัครได้ที่ : 02-246-1666, 02-246-2834

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย