กลองจีน

กลองจีน

กลองเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่มีอยู่ในทุกวงดนตรี ทุกชนชาติ เสียงตีทุ้มกังวานก้องน่าเกรงขาม  ลั่นเสียงรัวเร็วกระชั้นปลุกเร้าชวนให้ฮึกเหิม เสียงหนักแน่นสะกดจังหวะลีลาท่วงทำนองเพลง  เสียงนุ่มนวลแผ่วเบาสม่ำเสมอดั่งมนต์สะกดให้ตกอยู่ในภวังค์อันเยือกเย็นเป็นสมาธิ   เสียงยั่วเย้าหยอกล้อเคล้าคลอเล่นกัน ป๊ะ ตุ้ม ติง ทั่ง สร้างอรรถรสรมย์รื่นชื่นบานสนุกสนานในเทศกาลงานรื่นเริงมงคล  หลากหลายอารมณ์เหล่านี้ หาได้มีเครื่องดนตรีอื่นใดที่จะสามารถบรรเลงได้ลึกซึ้งเสมอเหมือนเท่ากับกลองอีกไม่ บทความนี้เล่าเรื่องราวตำนาน ประวัติความเป็นมาของกลองจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมดนตรีที่เก่าแก่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดนตรีของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในเอเชียและโลก นอกจากนี้ยังได้แนะนำกลองชนิดต่างๆ ของจีนอีกหลากปลายประเภท    

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย