พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน การรถไฟแห่งประเทศไทย รุ่นที่2

วันที่ 7 กรกฎาคมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน การรถไฟแห่งประเทศไทย รุ่นที่2 จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ปีที่แล้วหลักสูตรภาษาจีนรุ่นที่1ได้ประสบความสำเร็จ ปีนี้นอกจากจะเปิดหลักสูตรภาษาจีนระดับต้นแล้ว ยังได้จัดหลักสูตรภาษาจีนระดับต้นสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เคยอบรมในหลักสูตรระดับต้นได้ศึกษาต่อในปีนี้ ทั้งสองห้องมีนักเรียนจำนวนทั้งสื้น 36 คน ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย นายจาง ปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นายบุญสม เวียงชัย หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและขึ้นกล่าว

นายบุญสม เวียงชัย หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณในงานว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯมีความเพียบพร้อมทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนทำให้เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสที่ดีในการเรียนภาษาจีน หวังว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯจะจัดหลักสูตรภาษาจีนให้แก่เจ้าหน้าที่จากการรถไฟในโอกาสต่อไป

นายจาง ปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯให้คำชมแก่นักเรียนที่มาเรียนภาษาจีนว่ามีความขยันหมั่นเพียร ให้กำลังในการเรียนภาษาจีนต่อไปและได้สอนคำพูดจากนักปรัชญาขงจื้อ หวังว่านักเรียนที่จบหลักสูตรในครั้งนี้จะเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นและมีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทย

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย