ภาษาจีน

กำหนดเปิดคอร์สภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนธันววาคม 2021

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2021

สมัครเข้ามาร่วมเรียนคอร์สภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2021 กับพวกเรากันเถอะ!!

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2021

ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2021

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2021

ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กำหนดเปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2021 จำนวน 3 ห้อง 3 ระดับ

1 2 3