ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมอบหนังสือ

ให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
.
📚เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม คุณเสิ่นจื้อฮว่าและคุณหวงหย่าซี คู่สามีภรรยาชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี ได้บริจาคหนังสือภาษาจีนเกือบ 400 เล่มให้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ หวังว่าคนรักหนังสือจะได้อ่านหนังสือล้ำค่าเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น
.
📘หนังสือที่บริจาคมีหลากหลายประเภท เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา จิตวิทยา วรรณคดี การจัดการทางเศรษฐกิจ วรรณกรรมคลาสสิก ชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียง และหนังสืออ้างอิง เป็นต้น
.
🇨🇳ผู้อำนวยการกู้หงซิง เป็นตัวแทนรับมอบในนามของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ พร้อมแสดงความขอบคุณคุณเสิ่นจื้อฮว่าและคุณหวงหย่าซี รวมถึงดร.สีเต๋อหัวจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มีส่วนในการรับมอบหนังสือในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกู้หงซิงกล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะนำหนังสือเหล่านี้ไปจัดเรียงไว้ที่ห้องสมุด เพื่อแบ่งปันความรู้แก่นักอ่านต่อไป 🥰
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย