นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 3 ยุคสมัยที่ดีงาม (เรื่องราวยุคสมัยของจีน)

  ภาพมงคลตรุษจีน หรือ เหนียนฮว่า มีต้นกำเนิดในราชวงศ์ฮั่น และมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ภาพมงคลพื้นบ้านดั้งเดิมนี้สร้างขึ้นโดยศิลปินพื้นบ้านเป็นหลัก สะท้อนถึงประเพณีและความเชื่อที่เรียบง่าย เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ศิลปินมืออาชีพได้เข้าสู่วงการภาพเหนียนฮว่ามากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาถ่ายทอดเหตุการณ์ในชีวิตจริงอย่างเจาะลึก คอยพัฒนาหัวข้อผลงานและรูปแบบในการสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลาย รังสรรค์ชุดภาพวาดที่สะท้อนถึงสภาพสังคม นอกจากนี้ ภาพเหนียนฮว่ายังสื่อถึงไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมกระแสนิยมใหม่ ๆ และเติมกลิ่นอายแห่งสุนทรียภาพใหม่ ๆ ลงในศิลปะจีน

ยุคสมัยที่ดีงาม (เรื่องราวยุคสมัยของจีน)

01 Ecological Home by Chen Xiuhua

นิทรรศการภาพมงคลตรุษจีน丨Part 3 ยุคสมัยที่ดีงาม (เรื่องราวยุคสมัยของจีน)

The work depicts the earth-shaking changes in the countryside, cement roads, private cars, people’s living paradise and a peaceful home scene.

02 Happy Travel by Tan Shuhua

Happy Travel by Tan Shuhua

My uncle, who has lived in the mountain all his life, once listened to the young people who went out to work and talked about the colorful world outside, so he went out to travel with the elderly and children at home.

03 Happy Chinese Kids by Na Xin

Each zodiac doll in the work is matched with folk toys, reflecting China’s achievements in various fields in recent years.

04 National-Style Painting

The work is inspired by traditional New Year paintings, deconstructs and reorganizes the elements of New Year paintings, and embodies the modern aesthetic consciousness.

05 QR Code Payment by Cui Yina

The work shows that the payment method in the rural market has quietly changed from cash to QR code scanning payment.

06 Well-off Youth in Four Seasons by Chen Boqing

The work uses the artistic expression technique of inverted proportion to highlight the exquisite life mood of contemporary youth.

07 Upward Power by Hu Peiqun

With the upward buildings of Lujiazui in Shanghai as the background, the work has shaped the ever-changing and brand-new scene of urban construction, highlighting four vibrant “architectural Spider-Man” on the construction site.

08 Five Blessings Livestreaming by Liu Liu

With the in-depth development of Internet technology, various businesses emerge one after another, and “livestreaming” has become a characteristic component of contemporary life.

09 Here Comes the Teacher by Xu Hongxia

The work depicts a group of children, accompanied by their parents, walking to smiling teachers outside the village, and bright and tidy school buses waiting for the children to come.

10 Happily Well-off

The painting depicts a scene in high-speed railway station, Jinshanwei, Jinshan District, Shanghai, where people are waiting in line for the high-speed railway to arrive at the station.

ขอขอบคุณ: แพลตฟอร์มคลาวด์เผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

The Chinese Cultural Center in Bangkok promotes friendly relations. and disseminate Chinese culture Strengthen the exchange and cooperation on cultural exchanges between China and Thailand.
X
X