นิทรรศการภาพวาดจีนและการเขียนพู่กันจีนของผู้ที่มีชื่อเสียงจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสี่สิบปีความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน

นิทรรศการภาพวาดจีนและการเขียนพู่กันจีนของผู้ที่มีชื่อเสียง จัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสี่สิบปีความสัมพันธ์ทางการฑูตไทยจีน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน และ กลุ่มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยจีน จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร นายเฉินเจียง ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม อุปฑูตประจำสถานฑูตจีนประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

นาย เฉินเจียง ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวัฒนธรรม อุปฑูตประจำสถานฑูตจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานว่า นับตั้งแต่ ค.ศ.1975 ที่สถาปนาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรไทยจีนอย่างเป็นทางการถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยาวนาน โดยเฉพาะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น ด้านต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยมากเป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับ นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทยจีนมีการไปมาหาสู่ราวกับการไปเยี่ยมญาติมิตรเป็นอย่างมาก การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสี่สิบปี แต่ยังนำมาสู่การแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของประชาชนชาวจีนที่มีต่อประชาชนชาวไทย

ได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย-จีน พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน นายยง สุขสุดประเสริฐ นางอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการพิพิทธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติหอศิลป์ ของประเทศไทย เป็นต้น ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย