ปธน.จีนระบุเตรียมสนับสนุนมณฑลหูเป่ยอย่างสุดกำลัง

ปธน.จีนระบุเตรียมสนับสนุนมณฑลหูเป่ยอย่างสุดกำลัง

วันที่ 24 พฤษภาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาของคณะผู้แทนจากมณฑลหูเป่ย ที่เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ชุดที่ 13 และกล่าวเน้นว่า รัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจจะทุ่มเทกำลังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ยภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงกำหนดนโยบายพิเศษเพื่อผลักดันการพัฒนา

มณฑลหูเป่ยเป็นมณฑลแรกที่มีรายงานการพบผู้ป่วยโควิด-19 ของจีน นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของหูเป่ย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปดูงานที่อู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยโดยเฉพาะ และกล่าวชื่นชมว่า “เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองฮีโร่ ประชาชนอู่ฮั่นเป็นกลุ่มฮีโร่

มณฑลหูเป่ยเป็นมณฑลที่มีการระบาดของโควิด-19 ร้ายแรงที่สุด และใช้เวลาป้องกันควบคุมนานที่สุด วันที่ 29 เมษายน คณะกรรมการประจำกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมวิสามัญ กำหนดนโยบายพิเศษหลายประการในการสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ย รวมถึงการคลัง ภาษีอากร การเงิน สินเชื่อ การลงทุนและการค้าต่างประเทศ เป็นต้น

วันที่ 24 พฤษภาคม นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นเป็นพิเศษว่า มณฑลหูเป่ยมีฐานะสำคัญในแผนการพัฒนาแห่งชาติไม่เปลี่ยนแปลง ต้องช่วยแก้ไขปัญหาและความยากลำบากในการประกอบกิจการของนักธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันควรเร่งออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ใช้ความพยายามลดความสูญเสียจากโรคระบาดให้น้อยลงจนถึงขั้นต่ำที่สุด พยายามหาโอกาสการมีงานทำให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ รักษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายขจัดความยากจนก่อนสิ้นปีนี้

ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย