สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน

🇨🇳✈️“สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” งานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ——การออกแบบผสมผสานเข้ากับการพัฒนาชนบท

🧵งานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ——โครงการ “การออกแบบผสมผสานเข้ากับการพัฒนาชนบท” จัดทำขึ้นโดยศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระหว่างประเทศภายใต้สังกัดบริษัทศิลปะและวัฒนธรรมไซ่ซือปักกิ่ง จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะเสฉวน บอกเล่าถึงเส้นทางสู่การฟื้นฟูชนบทของจีน ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสะดวกสบายและสวยงามของชนบท สัมผัสถึง “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูเขาและชนบท” กับขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาประเทศจีน

📹โครงการนี้ประกอบด้วยวิดีโอสั้น 4 เรื่อง ได้แก่ “งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้” “The Flowering Huayao cross-stitch” “การกำเนิดใหม่ของกระดาษ” “ความงามของผ้าใยป่าน” และใช้กระบวนการ H5 เผยแพร่ทางออนไลน์

💻ท่านแสกน QR Code เพื่อเข้าร่วม “การผสมผสานการออก
แบบหัตถกรรมเข้ากับการพัฒนาชนบท” H5 Mini Program ได้ที่รูปด้านล่างเลยค่ะ👇

🪵“งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้”
นับพันปีมาแล้ว ชาวจีนใช้ไม้ในการดำรงชีวิต ยึดหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ปัจจุบันหมู่บ้านชนบทของจีน ยังคงอนุรักษ์การสร้างบ้านเรือนด้วยไม้แบบดั้งเดิมไว้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิม งานสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของช่างไม้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ควรออกไปสัมผัสที่สุดกับทัศนียภาพความงามของชนบทและลิ้มรสชาติของประสบการณ์แห่งชีวิต

💐เส้นทางฮวาเหยาฮวาคาย
ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีน โดยเฉพาะในถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย เต็มไปด้วยของขวัญจากธรรมชาติอันล้ำค่าและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากมาย มีทั้งทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ ผู้คนที่บริสุทธิ์ และศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมประเภทต่างๆ

💦ทิวเขาและสายน้ำอันงดงาม แสงและเงาที่สว่างสดใส ตลอดจนสีสันที่แปลกตาและองค์ประกอบที่เด่นชัดของเครื่องแต่งกาย

🎼เปรียบเสมือนบทเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันตกที่ก้องอยู่ในหูมาอย่างยาวนาน เป็นการกระตุ้นจิตใจของนักออกแบบทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศให้เดินทางมาเรียนที่นี่
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากแนวทางปฏิบัติแบบพื้นบ้านและการผสมผสานการออกแบบ ถึงจะสามารถยกระดับชีวิตในชนบทได้
มรดกทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย เช่นนี้ประเพณีก็สามารถกลายเป็นแฟชั่นในปัจจุบันได้

🇨🇳https://mp.weixin.qq.com/s/aMBse-mISUEyGj_x2N2XXw

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย