เขตฉงหลี่ ไท่จื่อเฉิงเสี่ยวเจิ้น

เป็นหนึ่งในสามเขตพื้นที่การแข่งขันที่สำคัญของปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 มีสนามการแข่งขันหลักอยู่ที่เขตการแข่งขันจางเจียโข่วฉงหลี่ การคมนาคมสะดวก มีฤดูหนาวที่ยาวนาน เป็นที่ในเหมาะสำหรับการเล่นสกีและพักผ่อนในรีสอร์ตส่วนตัว นับว่าเป็นทัศนียภาพสี่ฤดูที่งดงามมาก
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย