การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายจากธรรมชาติ ทำอย่างไรให้การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างควบคู่กัน? โครงการสาธิตลดความยากจนในพื้นที่ป่าไม้ของไทยให้แนวคิดใหม่มา กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังใช้กองทุนกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่ป่าในจังหวัดบึงกาฬ พัฒนาเศรษฐกิจป่าไม้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งก็เป็นไปตามแนวคิด “น้ำใสเขาเขียว” เป็น “ภูเขาเงินและภูเขาทอง” สร้างประสบการณ์อันมีค่าสำหรับการลดความยากจนในอนุภูมิภาค

https://fb.watch/4-szeOjAra/

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย