การแสดง “บันทึกธารดอกท้อ” ที่เมืองฉางเต๋อ

🌺การแสดง “บันทึกธารดอกท้อ” ที่เมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน เป็นการแสดงที่ผสมผสานกับธรรมชาติ ใช้สายน้ำเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เปลี่ยนผู้ชมให้เป็นชาวเมืองอู่หลิงล่องเรือไปตามสายน้ำ สร้างสรรค์โรงละครทางสายน้ำ “ แม่น้ำฉินหวยสิบไมล์” แห่งแรกของโลก ที่นี่ผู้ชมจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ สัมผัสกับหมู่บ้านที่มีชีวิตจริงๆ ภายในจำนวนนักแสดงกว่า 400 คนมีคนเป็นชาวบ้านกว่า 360 คน พวกเขาจะถ่ายทอดให้เห็นดินแดนดอกท้อที่เถาหยวนหมิงได้เขียนเอาไว้ โดยผสมผสานเนื้อหาของวรรณกรรมคลาสสิกเข้ากับศิลปะการแสดงสมัยใหม่ เป็นผลงานชิ้นเอกที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อันสวยงามภายใต้บทกลอนเพลงดั้งเดิมของจีน สัมผัสกับความงาม เข้าใจถึงหมู่บ้านชนบทสวยงามในอดีตนับพันปี 🏞

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย