ติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ