สืบสานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

ศูนย์วัฒนธรรมจีนพาคุณสืบสานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

“หอมกลิ่นบ๊ะจ่าง หอมอยู่ครัว หอมกลิ่นใบโกฐจุฬาลัมพา หอมไปทั่วห้อง กิ่งของต้นท้อเสียบอยู่หน้าประตู เมื่อออกมาดูก็เห็นต้นข้าวสาลีเหลืองอร่าม ที่นี่มีบ๊ะจ่าง ที่นั่นมีบ๊ะจ่าง ที่ไหน ๆ ก็มีแต่บ๊ะจ่าง” บทเพลงนี้เป็นบทเพลงกล่อมเด็กที่กล่าวถึงวันไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่เก่าแก่ของจีน

วันไหว้บ๊ะจ่าง มีชื่อเรียกอีกว่า เทศกาลตวนอู่ เทศกาลตวนหยาง เทศกาลอู่ยื่อ เทศกาลเดือนห้า ฯลฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นเทศกาลวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนรวมถึงกลุ่มประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน โดยวันไหว้บ๊ะจ่างในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาอันโดดเด่นที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ตรงกับ “วันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ”

ต่อด้วยเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างที่กำลังจะมาถึง วันไหว้บ๊ะจ่างเป็นเทศกาลแรกของจีนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับและเฉลิมฉลองทั้งสองเทศกาล ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะจัดกิจกรรมฉลองวันไหว้บ๊ะจ่างผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมฯ ภายใต้ธีม “สืบทอดมรดกวัฒนธรรม ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง” เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสด้วยตัวเองผ่านการแนะนำของศูนย์วัฒนธรรมฯ รู้จักการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมจีนให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ และความหมายของการมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อให้ทุกท่านใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย