หมู่บ้านต๋าตงในเขตใหม่หลิ่วอู๋เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต

🌾หมู่บ้านต๋าตงในเขตใหม่หลิ่วอู๋ เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ชาวบ้านในหมู่บ้านต๋าตงได้แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ จำนวนแปดกลุ่ม มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์จำนวน 796 คนใน 218 ครัวเรือน โดยจากในกลุ่มมีจำนวนประชากร 183 คนใน 51 ครัวเรือนที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อขจัดความยากจนตามเป้าหมาย นับตั้งแต่การเปิดตัวนโยบายการท่องเที่ยวแถบชนบทอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2016 หมู่บ้านต๋าตงได้นำรูปแบบการดำเนินงาน “รัฐบาล + บริษัท + ชาวนา” มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ “สามในหนึ่งเดียว” ที่นำโดยรัฐบาล ดำเนินงานโดยองค์กร การมีส่วนร่วมของสหกรณ์และการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนที่ราบสูง และสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่า
💵ในปีค.ศ. 2017 รายได้ต่อหัวของหมู่บ้านต๋าตงสูงถึง 8,048 หยวน ในเดือนมกราคมค.ศ. 2018 ได้ถอนตัวออกจากหมู่บ้านยากจนอย่างเป็นทางการ ได้บรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เจริญรุ่งเรือง สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และชาวบ้านที่มีความร่ำรวย💸💰💰

🇨🇳中国西藏自治区拉萨市柳梧新区的达东村
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย