เทศกาลต้าสู่เยือนมาถึงแล้ว

ต้าสู่ หมายถึง ร้อนจัด จัดอยู่ในช่วงกลางของ “สามช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อน” เป็นฤดูกาลที่ร้อนที่สุดของปี โดยต้าสู่แบ่งออกเป็น 3 ช่วงการเปลี่ยนแปลง “ช่วงที่ 1 ต้นหญ้าเน่าสลายกลายเป็นหิ่งห้อย(หิ่งห้อยถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งต้าสู่)ช่วงที่ 2 พื้นดินชื้นแฉะอากาศร้อนอบอ้าว”溽暑(รู่สู่)” แปลว่า อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ ช่วงที่ 3 ฝนตกหนัก” สภาพภูมิอากาศในต้าสู่จะมีอุณหภูมิสูง ร้อนอบอ้าว มีลมพายุ และฝนตกฟ้าคะนองหนาแน่น
.
ความเคยชินในเทศกาลต้าสู่
หลายพื้นที่ในมณฑลกวางตุ้งมีประเพณี “กินเฉาก๊วย” ในช่วงต้าสู่ ซึ่งเป็นเมนูของหวานที่จะช่วยคลายร้อนได้ดีเยี่ยม
.
ชมดอกบัวในเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นฤดูที่ดอกบัวกำลังผลิดอกบานสะพรั่ง
โดยที่มณฑลเหอหนาน และมณฑลเหอเป่ยจะมีประเพณีการชมดอกบัวด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย