หมู่บ้านต้าไจ้ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางใต้

ศูนย์วัฒนธรรมจีน | หมู่บ้านต้าไจ้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามจากนาขั้นบันได ที่สร้างความน่าประทับใจยิ่ง

‘หมู่บ้านต้าไจ้’ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางใต้ และ ‘หมู่บ้านจิงจู๋’ ในเทศบาลนครฉงชิ่ง ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวดีที่สุดของปีนี้ (2565)

หมู่บ้านต้าไจ้ อยู่ในอำเภอปกครองตนเองหลงเซิ่ง เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดดเด่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชนบท สืบสานวัฒนธรรมหงเหยา และมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามโดยเฉพาะความสวยงามจากนาขั้นบันไดที่สร้างความน่าประทับใจยิ่ง

ส่วนหมู่บ้านจิงจู๋ ตั้งอยู่ที่ถนนเซียนหนู่ว์ซัน เขตอู่หลง นครฉงชิ่ง โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์วิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมพื้นเมือง ผสมผสานนวัตกรรมตามกาลเวลาและยุคสมัย ใช้วัสดุเอกลักษณ์ท้องถิ่นประยุกต์เข้ากับการก่อสร้างอย่างลงตัว และยังมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของปี ปีนี้มีหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 32 แห่งจากทั่วโลก

ปีที่แล้ว หมู่บ้านอวี๋ชุนของมณฑลเจ้อเจียง และหมู่บ้านซีตี้ มณฑลอันฮุย อยู่ในรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวดีที่สุด ประจำปี 2564 เช่นกัน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย