ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

นาย กู้หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
.
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมและเมืองสุขสยาม ไอคอนสยามร่วมกันจัดงานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน-ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ซึ่งในงานมีคุณ ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คุณยุภา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณ ฉางอวี่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณกู้ หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และผู้บริหารสุขสยามเข้าร่วมงานในครั้งนี้
.
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต46 ปี จีน-ไทยอย่างเป็นทางการ และขอขอบคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีน-ไทยมาโดยตลอด งานในครั้งนี้จะจัดในวันที่ 2-7 เมษายน2564 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น Gไอคอนสยาม ซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯได้นำภาพยนตร์จีน วรรณกรรมจีน นิทรรศการจีน อาหารจีน และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน อื่นๆอีกมากมาย
.
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้นำแผ่นป้ายลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเขียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 มาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก
.
คุณ ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่า มิตรภาพระหว่างไทย-จีนทั้งสองประเทศมีมาอย่างยาวนาน ประชาชนทั้งสองประเทศต่างรักและเคารพวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯที่ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี
.
คุณ ฉางอวี่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ตลอดระยะเวลาเกือบ46 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงอุทิศตนเพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและไทย ประธานาธิบดี สีจิ้นผิงก็ได้ทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่พระองค์ด้วย ซึ่งในงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรจีน – ไทยอย่างยั่งยืน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย