ประวัติย่อของผู้อำนวยการ

นายเชว่ เสี่ยวหัว (Que Xiaohua ) เกิดเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2506 มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ในปี พ.ศ. 2529 ได้เข้าทำงานในกระทรวงวัฒนธรรมจีน เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศโรมาเนีย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นมาได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ