สารคดีจากเรื่องจริง “อู่ฮั่น 24ชั่วโมง” ทุกสรรพสิ่งในช่วงการระบาดของไวรัส

📌 สารคดีจากเรื่องจริง “อู่ฮั่น 24ชั่วโมง” ทุกสรรพสิ่งในช่วงการระบาดของไวรัส 📌

การระบาดอย่างหนักของโรคโควิด19 ในปี 2020 เป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนมีการเดินทางมากที่สุด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการฉลองเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีน ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่แต่บ้าน

ยังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่ได้กลับบ้าน แต่ยังมีผู้คนบางส่วนที่เดินทางออกจากบ้านที่ปลอดภัยและ “น่าเบื่อ” เพื่อให้การช่วยเหลือผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน “อู่ฮั่น 24 ชั่วโมง” เป็นการบรรยายถึงชีวิตของคนทั่วไปในอู่ฮั่นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด19 โดยระหว่างเรื่องราวต่างมีความอบอุ่นและมีความหมาย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย