ตอนที่ 2 เนินเขาหมาหมาฮวา

แหล่งท่องเที่ยวเหย่ซานพอ อำเภอไหลสุ่ย มณฑลเหอเป่ย ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านบนเขาห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำ ไม่มีไฟฟ้า และห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การสร้างระบบนิเวศที่ดีและทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เปลี่ยนแนวความคิดของชาวบ้าน ด้วยความพยายามตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้น

 
 
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย