ระบำพื้นเมืองตัวตี๋ของอำเภอโจวฉวี่

ระบำพื้นเมืองตัวตี๋ของอำเภอโจวฉวี่ เป็นหนึ่งในรายชื่อของมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ อำเภอโจวฉวี่ จังหวัดกานหนานเขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบต มณฑลกานซู่ เปรียบเสมือนไข่มุกเม็ดงามที่ฝังอยู่ใจกลางแผ่นดินจีน ระบำพื้นเมืองตัวตี๋ของอำเภอโจวฉวี่เป็นที่นิยมใน 19 เมืองในท้องถิ่น โดยมีเอกลักษณ์และประเภทที่แตกต่างกันกันไป หนึ่งในนั้นระบำหลัวหลัว ระบำป่ายเจิ้น ระบำหม่าหลิงและระบำเชียวต่า ถือเป็นระบำที่มีเอกลักษณ์มากที่สุด
Link Video :
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย