นิทรรศการออนไลน์ งามสง่าหูเซียง วรรณกรรมสู้โรค ผลงานธีมต้านไวรัสจากศิลปินจีน

นิทรรศการออนไลน์ “งามสง่าหูเซียง วรรณกรรมสู้โรค” ผลงานธีมต้านไวรัสจากศิลปินจีน ซึ่งมีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานชั้นยอดประเภทภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อส่งต่อความรัก พลังใจ และความหวังสู่ผู้คนทั่วโลก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย