สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขออวยพรให้ประชาชน

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขในวันปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่สดใสเข้มแข็ง และขอให้มิตรภาพระหว่างจีนและไทยจงยั่งยืน “สวัสดีปีใหม่ไทย”

วันสงกรานต์ที่แตกต่าง

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขในวันปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่สดใสเข้มแข็ง และขอให้มิตรภาพระหว่างจีนและไทยจงยั่งยืน "สวัสดีปีใหม่ไทย"

โพสต์โดย Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย