มาดูคนจีนให้กำลังใจคนไทยบ้างมาดูคนจีนให้กำลังใจคนไทยบ้าง😍

เมื่อช่วงเวลาที่คนจีน เพื่อนๆชาวซีพีประเทศจีนต้องต่อสู้กับโควิด-19 คนไทย ชาวซีพีประเทศไทยส่งพลังใจไปให้ยามนี้พี่น้องซีพีประเทศจีน ทีมงาน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในประเทศจีน ประกอบด้วย บริษัท Shanghai Kinghill บริษัท Chia Tai Di Jing (Shanghai) Investment Management และบริษัท Charoen pokphand import&export trading(shanghai) จัดทำคลิปให้กำลังใจประเทศไทยในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาจีนใจความว่า"เคียงบ่า เคียงไหล่ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน" "ประเทศไทยสู้ๆ"

โพสต์โดย We are CP เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020

เมื่อช่วงเวลาที่คนจีน เพื่อนๆชาวซีพีประเทศจีนต้องต่อสู้กับโควิด-19 คนไทย ชาวซีพีประเทศไทยส่งพลังใจไปให้

ยามนี้พี่น้องซีพีประเทศจีน ทีมงาน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในประเทศจีน ประกอบด้วย บริษัท Shanghai Kinghill บริษัท Chia Tai Di Jing (Shanghai) Investment Management และบริษัท Charoen pokphand import&export trading(shanghai) จัดทำคลิปให้กำลังใจประเทศไทยในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาจีนใจความว่า”เคียงบ่า เคียงไหล่ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน” “ประเทศไทยสู้ๆ”
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย