สัมผัสประสบการณ์กับการท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็งและหิมะ

With a focus on the 2022 Beijing Winter Olympics and the winter tourism resources in northern China, the “Beautiful China – Ice and Snow Tour: Series of short video shows” introduces Chongli’s Taizicheng Town, one of the venues for the Winter Olympics, and the natural winter landscapes, folk customs and winter sports in Heilongjiang, Jilin, Xinjiang, Shandong and Inner Mongolia.

The series allows friends from across the world to enjoy China’s myriad winter tourism attractions and unique winter culture online.

And there is more! A colorful interactive experience with pictures and quizzes awaits you. All you have to do is scan the QR code below.

扫描二维码进入互动体验
或直接打开链接浏览


https://spring.3rdplanet.com.cn/icesnow/index.html

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย