กานหนานเขตการปกครองตนเองชาวทิเบต มณฑลกานซู

🏡 กานหนานเขตการปกครองตนเองชาวทิเบต มณฑลกานซู

💦 กานหนานเขตการปกครองตนเองชาวทิเบตตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกานซู่ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มีแม่น้ำไหลผ่าน ภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและมีความแปลกประหลาด เต็มไปด้วยวัฒนธรรมทางด้านศาสนา มีทรัพยากรมากมาย เช่น การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ แร่ สมุนไพรจีนทิเบตและพลังงานสะอาด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจังหวัดกานหนานเขตการปกครองตนเองชาวทิเบตได้ส่งเสริมกลยุทธ์ 5 ประการในการมุ่งเน้นไปแนวคิด "ประสานงานการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท สร้างจังหวันการหนานที่สวยงามและอุดมด้วยความสุข และสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก" ในการทำงาน พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในหลายหมู่บ้าน ส่งเสริมการขจัดความยากจนตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวในชนบทสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ถึง 21,500 คน จากครัวเรือนยากจนที่มีบัตรลงทะเบียนจำนวน 479 ครัวเรือน จำนวนประชากรราว 43,000 คนได้รับการขจัดความยากจนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทและมีรายได้ต่อหัวสูงถึง 29,300 หยวนต่อปี
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย