กานซู่เป็นสวรรค์ของอาหาร

มีคนกล่าวไว้ว่า กานซู่เป็นสวรรค์ของอาหารที่ถูกบดบังด้วยทิวทัศน์อันสวยงาม อิทธิพลจากประเพณีท้องถิ่น ลักษณะนิสัย ภูมิภาคและวัฒนธรรม อาหารกานซู่มีรสชาติของความกลมกล่อม เป็นธรรมชาติ อบอุ่นและจัดจ้านเหมือนชาวกานซู่ “รสชาติแห่งบ้านเกิด” จะเป็นรสชาติเฉพาะที่ชาวจีนไม่สามารถลืมเลือนได้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
.
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย