จังหวัดกานจือ

😍เขตปกครองตนเองทิเบตกานจือมณฑลเสฉวน
.
☘จังหวัดกานจือเขตปกครองตนเองชาวทิเบต ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง เสฉวน ยูนนาน ทิเบตและชิงไห่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดกานจือได้ดำเนินการตามหลัก “การขจัดความยากจน” ตามเส้นทาง “การท่องเที่ยว” มุ่งมั่นในการสร้างเขตการท่องเที่ยวระดับโลก เน้นการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเป็นจุดสำคัญ ใช้การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างกลไกแบ่งปันผลประโยชน์การพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุงระบบการวางแผนขจัดความยากจนจากการท่องเที่ยวและประสานงานการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองและชนบท
.
⛩ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดกานจือเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27.26% ต่อปี หลังจากทางด่วนหย่าคังและสนามบินเก๋อซ่าเอ่อร์ได้สร้างเสร็จ เส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณนั้นได้พัฒนาแบบ “ระเบิด” นักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 33.17 ล้านคนตลอดทั้งปีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว 36.6 พันล้านหยวน ปัจจุบันจังหวัดกานจือมีจุดชมวิวระดับ A จำนวน 57 แห่งและเขตสาธิตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับประเทศ 1 แห่ง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนมีจำนวน 34,000 แห่ง อุตสาหกรรม การค้าและโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 5,130 แห่ง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย