รวมตัวกันใต้ต้นซากุระ

รวมตัวกันใต้ต้นซากุระกล่าวว่า: ขอบคุณสําหรับชีวิตของคุณสําหรับอู่ฮั่น!
ภูเขาและแม่น้ําไม่มีที่ติดอกซากุระกําลังเบ่งบานเต็มต้นพันธสัญญาฤดูใบไม้ผลิฮีโร่กลับไปหาฮัน! ในปีแห่งปีของปีแห่งปีแห่งปีของปีนี้แม้ว่าดอกซากุระจะอยู่ในเจียงเฉิงแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอกซากุระของอู่ฮั่นได้ ฤดูใบไม้ผลินี้อู่ฮั่นจัด ′′ การรักษาพยาบาลและรางวัล ′′ พิเศษเพื่อขยายคําเชิญเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลและดูแลป้องกันโรคแห่งชาติต้อนรับฮีโร่กลับบ้าน ′′ บ้าน ′
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย