พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีต่อการครบรอบ 93 ปีแห่งการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน
เนื่องในโอกาสวันกองทัพจีน ณ วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ. Wei Fenghe มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน ฯพณฯพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.Li Zuocheng สมาชิกคณะกรรมาธิการทหารกลางและเสนาธิการกรมเสนาธิการร่วม เพื่อแสดงความยินดีต่อการครบรอบ 93 ปีแห่งการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีน ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและจีนนั้นใกล้ชิดและพิเศษ ทั้งสองฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน เชื่อถือซึ่งกันและกัน เสมือนพี่น้องกัน ในเวลาที่ผ่านมากองทัพจีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของภูมิภาคและให้ความช่วยเหลือให้กับกองทัพเพื่อนบ้าน ฝ่ายไทยยินดีที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายจีน ฯพณฯพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรีกล่าวว่ากองทัพไทยยินดีที่จะเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศต่อไป
.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย