สัมผัสดนตรีพื้นเมืองจีนคลาสสิกอย่างใกล้ชิด

วันที่ 28-29 เมษายน งานสัมผัสดนตรีพื้นเมืองจีนคลาสสิกอย่างใกล้ชิด คอนเสิร์ตโดยวงดนตรีอี้จิ้งได้จัดขึ้นในความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ในวันงานของวันที่ 28 เมษายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานมูลนิธิศิลปะแห่งประเทศจีน นายไช่ หวู่ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายบัณฑิต ศิริตันหยง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเฉิน เจียง และ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ คุณ หลัน ซู่หง      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ศิริธัชโรจนพฤกษ์ศาสตราจารย์ดร.สุชาติเซี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้บริหารแขนงอื่นๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมกับผู้ชมอีกมากกว่า 600 คนร่วมในงานการแสดงดังกล่าว

วันที่ 29 เดือน เมษายน งานสัมผัสดนตรีพื้นเมืองจีนคลาสสิกอย่างใกล้ชิดคอนเสิร์ตโดยวงดนตรีอี้จิ้งได้จัดขึ้นขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นรอบที่ 2 ต่อจากวันที่ 28 เมษายน อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธาน นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน นายกรทัพพะรังสีอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเฉินเจียงและผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพฯคุณหลันซู่หงท่านที่ปรึกษาอวุฒิโสของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพฯนายฉิน ยู่เซิง นายกสมาคมครูจีนดร.วิชิตลอลือเลิศรองนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
นายเทพรักษ์เหลืองสุวรรณประธานเกียรติมศักดิ์สมาคมบริษัทจีนประจำประเทศไทย
นายหม่ายเว้ยตงนายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีนนายไพศาลฉายาวรกุลประธานสมาคมนักธุรกิจปักกิ่งแห่งประเทศไทยนายไช่หยงจวงนายกสมาคมการค้าเหลียวหนิงนายคางตัน และผู้ชมกว่า 300 คนร่วมในงานดังกล่าว

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน นายกรทัพพะรังสี ได้ขึ้นกล่าวในงานว่า ไทยจีนมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน มีสายเลือดเดียวกัน และมิตรภาพระหว่างไทยจีน
มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด และดนตรีถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กระตุ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ดั่งที่ว่า “จีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”และเขายังกล่าวอีกว่า สมาคมมิตรภาพไทย-จีน จะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทยจีนต่อไป

การแสดงครั้งนี้แสดงโดย ศิลปินและนิสิตนักศึกษาจากวงดนตรีอี้จิ้งของมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ดีที่สุดของจีน นำโดยศาสตราจารย์นักบรรเลงซอเอ้อหู ชื่อดังของจีน คุณหยู่ หงเหมย ได้นำเอาการแสดงดนตรีพื้นเมืองจีนที่น่าประทับใจแก่ผู้ชมชาวไทยนอกจากนี้ ยังได้แสดงเพลงไทย บทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน และลอยกระทง ซึ่งเป็นเพลงที่ชื่นชอบของประชาชนชาวไทย ได้รับเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลาม 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย