ชาวปากน้ำโพ ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ผ่านโรคร้ายไปด้วยดี泰国那空沙旺府向中国疫区捐赠善款
ชาวปากน้ำโพ ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ผ่านโรคร้ายไปด้วยดีมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ อบจ.นครสวรรค์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวรนาถบรรพต ท.4 ร่วมให้กำลังใจชาวเมืองอู่ฮั่น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ได้มอบหมายให้ นายรัฐพงศ์ เผ่าธัญลักษณ์ ที่ปรึกษาประธานฯ ,นายมนตรี ฉัตรอุทัย รองประธานฝ่ายตรวจสอบ ,นายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ,นายติ่งพ้ง แซ่อึ้ง รองประธานฯ ฝ่ายปฏิคม ,นายสมพงษ์ กนกปราน หัวหน้าฝ่ายสุสาน และนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางนำเงินมาร่วมช่วยเหลือ ชาวเมืองอู่ฮั่น ที่ได้เจอไวรัสโคโรน่า ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ คอยให้การตอนรับพร้อม นายกู้หงซิง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมี นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำชาวนครสวรรค์มาให้กำลังใจพร้อมมอบผลไม้ของอำเภอท่าตะโก นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นำนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวรนาถบรรพต ท. 4 ซึ่งเรียนภาษาจีน มาให้กำลังใจขอให้ชาวเมือง อู่ฮั่น ผ่านโรคร้ายไปด้วยดี

泰国那空沙旺府向中国疫区捐赠善款

泰国那空沙旺府向中国疫区捐赠善款ชาวปากน้ำโพ ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่น ผ่านโรคร้ายไปด้วยดี

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย