เส้นทางเดินเรือสีทองอร่ามในแม่น้ำซีเจียงของกวางสีสวยดั่งภาพวาด

เส้นทางเดินเรือสีทองอร่ามในแม่น้ำซีเจียงของกวางสีสวยดั่งภาพวาด

ตั้งแต่โครงการชลประทานต้าเถิงเสียเริ่มปิดประตูเก็บกักน้ำ อันเป็นผลดีต่อการยกระดับการเดินเรือในแม่น้ำซีเจียง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจว้งกวางสีให้สูงขึ้น และเริ่มกลายเป็นทางเดินเรือทองรองรับการขนส่งทางน้ำนับร้อยล้านตัน สร้างโอกาสการพัฒนาแก่เมืองอู๋โจวในเขตกวางสีเป็นอย่างมาก

การวางแผนบริหารเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำซีเจียงเริ่มตั้งแต่ปี 2010 ต่อมายังมีการวางแผนพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำจูเจียง-ซีเจียง ในปี 2014 จนทำให้แม่น้ำซีเจียงอันเก่าแก่ปรากฎโฉมหน้าใหม่

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย