แกรนด์แคนยอนเอินซือ มณฑลหูเป่ย

แกรนด์แคนยอนเอินซือ มณฑลหูเป่ย

     แกรนด์แคนยอนเอินซือ ตั้งอยู่ในภูเขาอู่ตัง (ภูเขาบู๊ตึ้ง) เดิมเป็นพื้นที่ยากจนที่รู้จักกันดีในมณฑลหูเป่ย มีภูเขาสูงและหุบเขาลึก การคมนาคมไม่สะดวกและข้อมูลข่าวสารที่เข้าไม่ถึง มีบุคคลยากจนที่ลงทะเบียนแล้วจำนวน 9,133 คน จาก 2,832 ครัวเรือน มณฑลหูเป่ยใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นรูปแบบใหม่ของการขจัดความยากจนและลงทุนในการก่อสร้างแกรนด์แคนยอนเอินซือ จุดชมวิวระดับ 5A แห่งชาติ ผ่านการพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการสร้างละครเวทีเช่น “เรือมังกร” การเช่าบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยของชาวบ้าน การสร้างโฮมสเตย์และมีการจ้างงานบุคคลในท้องถิ่น รายได้ของครัวเรือนที่ยากจนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้พ้นจากสถานะหมู่บ้านที่ความยากจนในปี ค.ศ. 2019

 

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย