กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยแก่สถานทูตจีน

กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยแก่สถานทูตจีน
.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมอวยพรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
.
กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย) ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสถานทูตจีน เชิญชวนถ่ายคลิปวิดีโอสำหรับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จับมือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกันวางแผนและจัดทำคลิปวิดีโอ “ภาษาไทยที่นักการทูตจีนพูดได้ประโยคแรก” ด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงได้รับเสียงชื่นชมจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย