ทัวร์พิพิธภัณฑ์กู้กงออนไลน์

ทัวร์พิพิธภัณฑ์กู้กงออนไลน์ ถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม เวลา 15.00 – 16.30 น. (เวลาประเทศไทย) เพียงสแกน ‎QR Code บนโปสเตอร์นี้ ติดตามกันให้ได้นะคะ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย