ทัศนียภาพสวยงาม “นาขั้นบันไดหลงจี่” เมืองกุ้ยหลิน

ทัศนียภาพสวยงาม “นาขั้นบันไดหลงจี่” เมืองกุ้ยหลิน

นาขั้นบันไดหลงจี่ ตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนหลงเซิ่ง เมืองกุ้ยหลินของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ช่วงต้นฤดูร้อนมีฝนตกบ่อย นาขั้นบันไดหลงจี่จะมีทัศนียภาพสวยงามเป็นพิเศษหลังฝนตก ดึงดูดผู้คนจากท้องที่ต่างๆมาเที่ยวชมกันจำนวนมาก

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย