หมู่บ้านไห่ผิงอี๋ ตำบลสุ่ยเฉิง

🏠 หมู่บ้านไห่ผิงอี๋ ตำบลสุ่ยเฉิง

🌳 ตำบลสุ่ยเฉิง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน มีการค้นหาการสร้างสรรค์รูปแบบการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน ตามแนวความคิดที่ว่า “การย้ายถิ่นของชุมชน การสร้างแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสวนสาธารณะ การกระตุ้นตลาดในเมืองและการขจัดความยากจนของประชาชน” การย้ายถิ่นฐานของคนยากจนในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเลวร้ายไปยังเมืองสถานที่ท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมืองที่มีลักษณะเฉพาะชุมชนเมืองและสถานที่อื่น ๆ ที่มีสภาพการพัฒนาที่ดีกว่า และทำการสร้างแผนธุรกิจ การลงทุนที่หลากหลายการสร้างเสถียรภาพด้านการจ้างงาน การสร้างสรรค์อุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหกด้านไปพร้อมกันนี้ เป็นรูปแบบ “ไห่ผิงโมเดล”
.
🌴สำหรับการย้ายถิ่นฐานเพื่อขจัดความยากจน หมู่บ้านไห่ผิง หมู่บ้านสร้างขึ้นบนภูเขาโดยแบ่งตามกลุ่มต่าง ๆ 6 กลุ่มตามแหล่งที่มาของชาวเผ่าอี๋ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเผ่าอี๋อย่างเต็มที่ และแสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการขจัดความยากจน “ไห่ผิงโมเดล”
.
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย