ตอนที่ 5 หัวใจและมือที่เชื่อมประสานกัน

เขตเซียวซาน เมืองหางโจวและตำบลฉงเจียง มณฑลกุ้ยโจวเป็นสองภูมิภาคที่ตั้งอยู่ห่างกันมากกว่า 1,500 กิโลเมตรในประเทศจีน ตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 มีผู้คน 311 คนในตำบลฉงเจียง หลุดพ้นจากความยากจนด้วยโครงการความร่วมมือหางโจวเซียวซาน – กุ้ยโจวกงเจียงในด้านการท่องเที่ยวชนบท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ถึง 2.73 ล้านหยวนต่อปี

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย