มณฑลเฮยหลงเจียง

ทิวทัศน์อันสวยงามของทางเหนือทั้งหมดรวมอยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียง
❄️มณฑลเฮยหลงเจียงตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศจีน มณฑลเฮยหลงเจียงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น เขตการท่องเที่ยวหมู่บ้านเป่ยจี๋ชุนในเมืองม่อเหอ จุดชมวิวทะเลสาบจิ้งโพหูในเมืองหมู่ตานเจียง จุดชมวิวทะเลสาบอู่ต้าเหลียนในเมืองเฮยเหอ สถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่มีเอกลักษณ์พิเศษต่างดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้เดินทางมาที่นี่ ซึ่งในทุกปี มณฑลเฮยหลงเจียงจะมีหิมะตกเป็นเวลานาน 4 เดือน คงจะดีไม่น้อยที่จะได้เล่นสนุกในลานสกี สวนสนุกน้ำแข็งและหิมะขนาดใหญ่ในฤดูหนาว
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย